Ką reiškia su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis?