Naujienos

UAB Ignalinos šilumos tinklai skelbia kandidatų atranką į du nepriklausomus Bendrovės valdybos narius.
Kandidatai gali pretenduoti į vieną kompetencijų sritį, finansų arba verslo administravimo, arba strateginio planavimo ir valdymo, arba teisės, arba vadybos, arba žmogiškųjų išteklių valdymo, arba ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, srityje, vietas, tačiau bus atrenkami tik 2 nepriklausomi valdybos nariai.
Daugiau informacijos skelbime.
1 priedas: Kandidato prašymas ir deklaracija
2 priedas: Sutikimas

UAB Ignalinos šilumos tinklai
SKELBIMAS
DĖL KANDIDATŲ Į UAB IGNALINOS ŠILUMOS TINKLŲ VALDYBOS NARIŲ VIETAS ATRANKOS
UAB Ignalinos šilumos tinklai (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 155634880, adresas: Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina:

Skelbia kandidatų atranką į Bendrovės nepriklausomų ir priklausomų valdybos narių, turinčių kompetenciją finansų arba verslo administravimo, arba strateginio planavimo ir valdymo, arba teisės, arba vadybos, arba žmogiškųjų išteklių valdymo, arba ūkio šakos, kurioje veikia valstybės valdoma įmonė, srityje, vietas.

Bendrovės interneto svetainės adresas www.igst.lt

Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:
UAB Ignalinos šilumos tinklai, Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina, Sekretorės kabinetas. Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais

Profesinės šventės proga nuoširdžiai sveikinu visus esamus ir buvusius UAB Ignalinos šilumos tinklų darbuotojus, bendrovės valdybos narius. Dėkoju visiems už kasdienį ir atsakingą darbą, už labai svarbų kiekvieno indėlį kuriant ir modernizuojant šilumos ūkį.
Linkiu visokeriopos sėkmės, prasmingų darbų, sveikatos, gerovės Jums ir Jūsų šeimoms!
Generalinis direktorius Mindaugas Lapėnas

2019 m. vasario 21 d., Dūkšto katilinėje, baigti katilinės saulės kolektorių integravimo į esamą šildymo sistemą rekonstrukcijos darbai. Jų metu katilinėje įrengti papildomi vamzdynai, dvi akumuliacinės talpos, valdymo blokas. Išgaunama saulės kolektorių galia bus realizuota į bendrą tinklą, kuris tiekia šilumą bei karštą vandenį Dūkšto miestelio gyventojams. Siekiama įdiegti kuo inovatyvesnį kombinuotą ,,Danišką‘‘ variantą, mažinant aplinkos taršą, bei biokuro išlaidas. Kombinuotos šildymo sistemos naudoja ne vieną, o kelis energijos šaltinius. Tokia sistema susideda iš kelių įrenginių, tarp kurių gali būti saulės kolektoriai, šilumos siurbliai, dujomis, malkomis ar granulėmis kūrenami katilai.
 
Pasibaigus šildymo sezonui numatoma integruoti Dūkšto katilinėje šilumos siurblį oras-vanduo, bei reaguojant į renovacijos procesą Vidiškių katilinėje pakeisti neefektyvų vandens šildymo katilą pastatant mažesnio galingumo bei pilnai automatizuotą katilą.

Sveikinimas Kalėdoms

Ateis Kalėdos ir prisilies prie visko –
Prie medžio, prie akmens,
Prie grumsto, duonos ir širdies.
Ateis Naujieji metai.
Tebus jie saulėti ir šviesūs
Šakelėj eglės, vasaros daiguos,
Tegul atneš, ko metų metais ieškai,
Ir laimė telydės visuos darbuos.
Gerbiami UAB Ignalinos šilumos tinklų darbuotojai,
šilumos vartotojai,
tegul Šv. Kalėdos ir ateinantys Naujieji 2019 metai atneša Jums naujų ir prasmingų gyvenimo permainų, džiaugsmo ir vilties!
UAB Ignalinos šilumos tinklų
generalinis direktorius Mindaugas Lapėnas

Jaunystėje pro langą matytas vaizdas sėkmingam verslininkui pasufleravo studijų kryptį
Šilumos energetikos ir technologijų mokslai jaunuoliams gali atverti plačias galimybes ne vien Lietuvoje, bet ir tarptautinėje rinkoje, įsitikinęs Remigijus Baltrušaitis, įmonės AXIOMA vadovas. Anot jo, šilumos pramonė – visuomet reikalinga, o joje veikiančioms įmonėms visuomet reikia jaunų profesionalų, juolab dabar, kai šilumos srityje verslas ir valstybė vykdo vis ambicingesnius projektus.
Kaip pasirinkote Šilumos energetikos ir technologijų studijas?
Studijas pasirinkau, kai šilumos energetikos ir technologijų mokslai nebuvo populiari kryptis. Apie šią specialybę mintis atėjo natūraliai, gyvendamas Jurbarke pro langus matydavau Jurbarko katilinę, ir tai man priminė, kad šilumos pramonės Lietuvai reikės visada, kad tai yra būtinybė. Studijuoti Kauno Technologijų Universitete buvo maloni patirtis, nes studijų programa buvo motyvuojanti ir vertinga ir

UAB Ignalinos šilumos tinklai, juridinio asmens kodas 155634880, registruotos buveinės adresas Vasario 16-osios g. 41, 30112, Ignalina (toliau – Pardavėjas) viešo konkurso būdu parduoda katilinės pastatą ir priklausinius, esančius Smėlio g. 26 A, Ignalinoje: Pastatas – Katilinė / Gamybos, pramonės / 1P1p unikalus Nr. 4597-7004-5012, bendras plotas – 311,06 kv. m., statybos metai – 1977 m.; Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (požeminiai rezervuarai C1-C4, kaminas, tvora) / Kiti inžineriniai statiniai unikalus Nr. 4597-7004-5023 statybos metai – 1977 m.; Žemės sklypo nuomos teisė unikalus Nr. 4532-0008-0015, bendras plotas – 0,0951 ha; Žemės sklypo nuomos teisė unikalus Nr. 4532-0008-0016, bendras plotas – 0,0246 ha (toliau – Turtas).
Turtas parduodamas už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę nei jo likutinė vertė 17

Sveikinimas

Kasmet balandžio 17-ąją minime energetikų dieną. Šia proga sveikinu visus UAB Ignalinos šilumos tinklų darbuotojus, valdybos narius ir visus, kurie savo profesionaliu, kasdieniu darbu prisidėjo prie šilumos ūkio kūrimo, modernizavimo.
Linkiu sveikatos, neblėstančios energijos, asmeninės laimės ir prasmingų darbų.
Nuoširdžiai
Generalinis direktorius Mindaugas Lapėnas