Gyventojams

Karšto vandens tiekimo grafikas 2019 m.

UAB Ignalinos šilumos tinklų informacija gyventojams dėl pasirodžiusios informacijos žiniasklaidoje

Karšto vandens tiekimo grafikas 2018 m.

Sužinokite, kaip šiluma keliauja daugiabučiame name

Pasikeitimai sąskaitose už šildymą

Karšto vandens tiekimo grafikas 2017 metams

VKEKK informacija

Informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektus

Vartotojų kreipimosi nagrinėjimo tvarka 

Vartotojų prasymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Informacija apie gyvenamųjų namų būsto šildymui suvartotą šilumą ir išlaidas

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2019-10

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2019-04

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2019-03

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2019-02

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2019-01

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2018-12

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2018-11

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2018-10

Sutartys

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS tipinė sutartisDocx

Karšto vandens pirkimo-pardavimo tipinė sutartisDocx

DocxŠilumos vartojimo pirkimo-pardavimo tipinė sutartis

Gyventojams nesudariusiems rašytinės Šilumos pirkimo – pardavimo sutarties, šilumos tiekėjui ir gyventojams taikomas šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas (Žin.,2012, Nr. 106-5397). Susipažinimui:

Sutarčių standartinių sąlygų aprašas

Juridiniams asmenims nesudariusiems rašytinės Šilumos pirkimo – pardavimo sutarties, šilumos tiekėjui ir juridiniams asmenims taikomas šilumos  pirkimo – pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas (Žin.,2012, Nr. 95-4878). Susipažinimui:

Sutarčių standartinių sąlygų aprašas

Gyventojams nesudariusiems rašytinės Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties karšto vandens tiekėjui ir gyventojams taikomos Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos (Jos pateiktos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 8 priede), (Žin., 2010, Nr.127-6488). Susipažinimui:

Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo ir karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (taisyklių  8 ir 9 prieduose).

Juridiniams asmenims nesudariusiems rašytinės Karšto vandens  pirkimo – pardavimo sutarties karšto vandens tiekėjui ir juridiniams asmenims taikomos Karšto vandens  pirkimo – pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos  ( Jos pateiktos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių  9 priede),  (Žin., 2010, Nr.127-6488).

Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo ir karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (taisyklių  8 ir 9 prieduose).