Author: Administratorius

UAB Ignalinos šilumos tinklai (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 155634880, adresas: Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina:
1. Skelbia kandidato atranką į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją ūkio šakos, kurioje veikia valstybės valdoma įmonė, srityje, vietą.
Bendrovės interneto svetainės adresas www.igst.lt
Nepriklausomo valdybos nario atlygis skiriamas Ignalinos rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių nepriklausomų valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. VT-54, nustatyta tvarka. Nuoroda į dokumentą – https://teisineinformacija.lt/ignalina/document/28289
2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:
2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:
UAB Ignalinos šilumos tinklai, Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina, Sekretorės kabinetas. Darbo laikas:

Uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos šilumos tinklų, Vasario 16-osios g. 41 LT-30112 Ignalina, kodas 155634880, valdyba skelbia konkursą į uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos šilumos tinklų generalinio direktoriaus pareigas.
 
Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir veiklos programos vertinimas.
 
Darbo pobūdis – vadovauti bendrovei, organizuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą, užtikrinant bendrovės nuostatuose nustatytų tikslų ir funkcijų vykdymą.
 
Mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,31.
 
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
 

turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti bendrovės veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;
išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės

Nuoširdžiai sveikinu esamus ir buvusius UAB Ignalinos šilumos tinklų darbuotojus, bendrovės valdybos narius bei visus, besidarbuojančius šioje srityje, mūsų profesinės šventės- Energetikų dienos proga !
Dėkoju už profesionalų ir atsakingą darbą.
Linkiu, kad ši šventinė diena atneštų Jums įkvėpimo ir gyvenimo džiaugsmo, o kiekvienas įveiktas iššūkis taptų tvirtu pagrindu ateities kelyje.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas Artūras Jatulis

Gerbiami UAB Ignalinos šilumos tinklų  darbuotojai ir
šilumos vartotojai,
Nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų artimuosius Šv. Velykų proga!
Tegul po žemę pasklidusi Prisikėlimo dvasia paliečia visų mūsų širdis, dovanodama džiaugsmą, viltį ir meilę, o  atgimstanti gamta suteikia įkvėpimo naujiems darbams ir sumanymams. 
Gražios ir prasmingos šventės ! 
 
L. e. generalinio direktoriaus pareigas Artūras Jatulis

UAB Ignalinos šilumos tinklai teikia komercinę paslaugą – krovininio automobilio MERCEDES-BENZ Sprinter 515 nuomą (priekabos išmatavimai: 4,30 m. x 2,10 m.). Nuomos tarifas – 18,00 Eur su PVM per 1 valandą ir 1,00 Eur su PVM už nuvažiuotą 1 kilometrą.

Pastaruoju metu rajono žiniasklaidoje pasirodžius straipsniams apie UAB Ignalinos šilumos tinklų vadovo atleidimą, rajono gyventojams teikiama tendencingai interpretuojama informacija. Viename iš rajono laikraščių teigiama, kad naujai paskirtas UAB Ignalinos šilumos tinklų vadovas yra neatestuotas, neturi atitinkamo pažymėjimo, kuris yra būtinas. Tuo pačiu gyventojai informuojami, kad užtektų skundo Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai (VERT), o atvažiavęs šios tarnybos pareigūnas Šilumos tinklų veiklą nutrauktų, dėl ko vasarą gyventojai liktų be karšto vandens, o žiemą – ir be šilumos.
Norime nuraminti rajono gyventojus ir  patikslinti spaudoje pateiktą informaciją. UAB Ignalinos šilumos tinklai turi galiojantį atestatą energetikos įrenginiams eksploatuoti, kuris yra išduodamas įmonei kaip juridiniam asmeniui. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių 5 punktas numato, kad 
Asmeniu, atsakingu už šilumos ūkį

Sveikinu visus esamus ir buvusius UAB Ignalinos šilumos tinklų darbuotojus, bendrovės valdybos narius profesinės šventės- Energetikų dienos proga.
Dėkoju visiems už nuoširdų ir atsakingą darbą. Linkiu visokeriopos sėkmės, asmeninės laimės, sveikatos Jums ir Jūsų artimiesiems!

UAB Ignalinos šilumos tinklų
Generalinis direktorius Mindaugas Lapėnas

Gerbiami UAB Ignalinos šilumos tinklų klientai,

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą ir rekomendacijas dėl viruso COVID-19 prevencijos, nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 30 d. UAB Ignalinos šilumos tinklai klientus aptarnaus nuotoliniu būdu.
Prireikus, prašome kreiptis nurodytais telefonais:
(8 386) 52 701 – generalinis direktorius;
(8 386) 54 191 – inžinierius;
(8 386) 52 501 – realizacijos skyrius;
(8 386) 53 118 – avarinė tarnyba.
Elektroniniu paštu:
info@igst.lt ;
istrealizacija@igst.lt .

Reikalingus perduoti dokumentus ar jų kopijas prašome palikti pašto dėžutėje, esančioje ant tarnybinio įėjimo durų, kur yra užrašas „spauda“. Nurodykite savo kontaktus, kuriais būtų galima su Jumis susisiekti.
Pasikeitus aplinkybėms informuosime papildomai.

Atsiprašome už

Keičiasi klientų aptarnavimas karantino metu. Plačiau