Gyventojams

Informuojame Ignalinos, Dūkšto, Vidiškių šilumos vartotojus, kad kiekviename gyvenamajame name yra įrengti automatizuoti šilumos punktai, kurie pasiekus + 10 °C lauko oro temperatūrą automatiškai atjungia gyvenamojo namo šildymo sistemą. Lauko temperatūrai nukritus iki +8 °C, šilumos punktas įsijungia.

Atmintinė dėl patekimo į privačią teritoriją

PASIRUOŠIMAS 2019 M. – 2020 M. ŠILDYMO SEZONUI PLANAS – GRAFIKAS

Karšto vandens tiekimo grafikas 2019 m.

UAB Ignalinos šilumos tinklų informacija gyventojams dėl pasirodžiusios informacijos žiniasklaidoje

Karšto vandens tiekimo grafikas 2018 m.

Sužinokite, kaip šiluma keliauja daugiabučiame name

Pasikeitimai sąskaitose už šildymą

Karšto vandens tiekimo grafikas 2017 metams

VKEKK informacija

Informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektus

Vartotojų kreipimosi nagrinėjimo tvarka 

Vartotojų prasymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Informacija apie išduotas šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas – Sąlygų nebuvo išduota.

Informacija apie neplanuotą šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais – Šilumos tiekimas nebuvo nei apribotas nei nutrauktas

Informacija apie gyvenamųjų namų būsto šildymui suvartotą šilumą ir išlaidas

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2022-12

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2022-11

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2022-10

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2022-04

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2022-03

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2022-02

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2022-01

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2021-12

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2021-11

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2021-10

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2021-09

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2021-05

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2021-04

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2021-03

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2021-02

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2021-01

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2020-12

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2020-11

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2020-10

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2020-04

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2020-03

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2020-02

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2020-01

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2019-12

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2019-11

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2019-10

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2019-04

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2019-03

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2019-02

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2019-01

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2018-12

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2018-11

Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą 2018-10

Sutartys

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS tipinė sutartisDocx

Karšto vandens pirkimo-pardavimo tipinė sutartisDocx

DocxŠilumos vartojimo pirkimo-pardavimo tipinė sutartis

Gyventojams nesudariusiems rašytinės Šilumos pirkimo – pardavimo sutarties, šilumos tiekėjui ir gyventojams taikomas šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas (Žin.,2012, Nr. 106-5397). Susipažinimui:

Sutarčių standartinių sąlygų aprašas

Juridiniams asmenims nesudariusiems rašytinės Šilumos pirkimo – pardavimo sutarties, šilumos tiekėjui ir juridiniams asmenims taikomas šilumos  pirkimo – pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas (Žin.,2012, Nr. 95-4878). Susipažinimui:

Sutarčių standartinių sąlygų aprašas

Gyventojams nesudariusiems rašytinės Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties karšto vandens tiekėjui ir gyventojams taikomos Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos (Jos pateiktos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 8 priede), (Žin., 2010, Nr.127-6488). Susipažinimui:

Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo ir karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (taisyklių  8 ir 9 prieduose).

Juridiniams asmenims nesudariusiems rašytinės Karšto vandens  pirkimo – pardavimo sutarties karšto vandens tiekėjui ir juridiniams asmenims taikomos Karšto vandens  pirkimo – pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos  ( Jos pateiktos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių  9 priede),  (Žin., 2010, Nr.127-6488).

Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo ir karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (taisyklių  8 ir 9 prieduose).

Informaciją apie prie šilumos perdavimo tinklo prijungtus ir planuojamus prisijungti (pagal išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas ir šilumos tiekėjo planus) gamybos šaltinius, jų vietą, galią (įskaitant Sąvado 39 punkte numatytą galią), naudojamą ar planuojamą naudoti kuro rūšį – Nebuvo ir neplanuojama prisijungti naujus gamybos šaltinius.

Informaciją apie per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotą vidutinį metinį galios poreikį bei metinį maksimalų galios poreikį šilumos perdavimo sistemoje, o esant galimybėms – ir atskirose jos dalyse (atskiroms šilumos perdavimo sistemos dalims informacija nurodoma pagal poreikį)

Paros vidutinio šilumos poreikio grafiką paskutiniais kalendoriniais metais atskirai šildymo ir nešildymo sezono metu

Preliminarus šilumos gamybos grafikas

Informaciją apie 2019 m., 2020 m., 2021 m., maksimalų galios poreikį šilumos perdavimo sistemoje