Prisijungimo prie veikiančių šilumos perdavimo tinklų sąlygos