Pirkimų kontaktai

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų komisija:

Pirmininkas

Dovydas Šimkūnas
Tel. Nr.: 8 386 54 191
El. paštas: inzinierius@igst.lt
El. paštas: pirkimai@igst.lt

Nariai:

Danutė Šaltytė-Nekrašienė
Tel. Nr.: 8 386 52 054
El. paštas: juriste@igst.lt
El. paštas: pirkimai@igst.lt

Ona Kuznecova
Tel. Nr.: 8 386 53 139
El. paštas: onute.ist@takas.lt

Arvydas Šriūbėnas
Tel. Nr.: 8 606 11313
El. paštas: meistrai@igst.lt

Arvydas Vilčinskas
Tel. Nr.: 8 670 31772
El. paštas: meistrai@igst.lt

Irina Lukšienė
Tel.: 8 386 53308
El. paštas: irina@igst.lt